Οδοιπορικό Ενάντια στη Λεηλασία των Βουνών και της Φύσης: Κιθαιρώνας-Άγραφα 21/8-4/9