Φόρμα Σχολιασμού / Παραπόνων / Προτάσεων
Στα πλαίσια της βελτίωσης της προσφοράς του ΑΟΣ προς τα μέλη του δημιουργήθηκε το βήμα απευθείας επικοινωνίας των μελών με τα μέλη του ΔΣ για ζητήματα που προκύπτουν, παράπονα, σχόλια κ.α
* Το ονοματεπώνυμο θα αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες, όπως είναι καταχωρημένο στα επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ).
* Να μην χρησιμοποιούνται λατινικοί χαρακτήρες στα ελληνικά ονόματα ούτε ελληνικοί στα ξενόγλωσσα.
* Να γράφετε το όνομα και το επώνυμο στα αντίστοιχα πεδία και όχι ανάποδα.
* Τα διπλά ονόματα να αναγράφονται το ένα δίπλα στο άλλο με διαχωριστικό την παύλα (-) και όχι το κενό ή κάποιον άλλο χαρακτήρα.