Είναι διαπιστωμένο εδώ και χρόνια το κενό ανάμεσα στις σχολές Αρχαρίων και στις σχολές Μέσου επιπέδου. Καθώς επίσης και ότι οι απόφοιτοι της Αρχαρίων δενΠερισσότερα…