Ανακοίνωση για την εκδρομή στον Πάρνωνα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ: Η εκδρομή στον Πάρνωνα, μετατίθεται για 22-23 Φεβρουαρίου.