Το πρόγραμμα και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Σχολή Μέσου Επιπέδου Αναρρίχησης Βράχου

21 ή 22/5 Δυτικός τοίχος Πεντέλης (+εξετάσεις εισαγωγής)

28-29/5 Βαράσοβα

11-12-13/6 Μετέωρα
25 -26 /6 Γκιωνα πυραμίδα
Προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης:
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν δράση τα 3 τελευταία χρόνια που να περιλαμβάνει:
1. 20 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης μιας σχοινιάς τουλάχιστον 5a
2. 15 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης μίας σχοινιάς τουλάχιστον 5c
3. 10 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης τουλάχιστον 6a+
4. 5 διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης τουλάχιστον 2 σχοινιών