Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου 2020

O Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος διοργανώνει την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2020, Σχολή Ορειβασίας Μέσου Επιπέδου.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής είναι ο Σταμάτης Κωνσταντακόπουλος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από Σχολές Αναρρίχησης Βράχου Μέσου Επιπέδου και τη Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων, με την αντίστοιχη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης από την Ε.Ο.Ο.Α.

Βασικός στόχος της Σχολής είναι η βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και η απόκτηση εμπειριών ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να πραγματοποιούν με ασφάλεια αναρριχήσεις στο Αλπικό Πεδίο με χρήση προσωρινών ασφαλειών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  27 / 02            Συνάντηση Γνωριμίας Γραφεία ΑΟΣ

13 – 15 / 03    Βαρδούσια – Χειμερινή Αναρρίχηση

04 – 06 / 04   Όλυμπος – Κόψη Ναούμ (Ξερολάκκι) – Αλπική Αναρρίχηση

26 – 28 / 06    Γκιώνα – Πυραμίδα – Αλπική Αναρρίχηση Βράχου

 

Θεωρία και Πρακτική:

 1. Η βασική στάση του σώματος στην αναρρίχηση χιονιού-πάγου.
 2. Τεχνικές αναρρίχησης χιονιού, πάγου, μικτών πεδίων.
 3. Τεχνικές αναρρίχησης με δύο πιολέ.
 4. Χρήση προσωρινών ασφαλειών (καρύδια, φρεντ, καρφιά, ιμάντες, αλουμινογωνιές).
 5. Ρελέ (απλά, ισοσταθμισμένα, αναπτυσσόμενες δυνάμεις, υποβαθμίσεις, αντιμετώπιση επισφαλών τοποθετήσεων).
 6. Ραπέλ (με όλες τις διαθέσιμες συσκευές ραπέλ).
 7. Ραπέλ από ρελέ που μπορεί να ανακληθεί.
 8. Ταυτόχρονη κίνηση (παράλληλη κίνηση με και χωρίς ενδιάμεσες ασφάλειες, σε όλα τα πεδία, χιόνι, βράχος, κόψη).
 9. Προσανατολισμός (Νυχτερινή άσκηση, αναφορά απόκλισης).
 10. Προετοιμασία και εκτέλεση διαδρομής (Προβλήματα Πρόσβασης, Αναρρίχησης, Επιστροφής).
 11. Κίνδυνοι και αντιμετώπισή τους (Στο Αλπικό Πεδίο, με ή χωρίς χιόνι).
 12. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (Μέθοδοι πρόβλεψης, αναφορές σε πρόσφατα ατυχήματα).
 13. Διάσωση σε ορθοπλαγιά (Αυτοδιάσωση και Οργανωμένη Διάσωση με ή χωρίς φορείο).
 14. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (Κατασκευή χιονότρυπας και διανυκτέρευση).

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση του κάθε υποψηφίου για συμμετοχή στη Σχολή. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 2. Μία Φωτογραφία.
 3. Γνωμάτευση μόνο από Καρδιολόγο ή Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό (6-μήνου) που αποφαίνεται για τη δυνατότητα άθλησης.
 4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 5. Φωτοτυπία Προαπαιτούμενων Διπλωμάτων προηγούμενων Σχολών.

 

Επιπλέον απαιτείται κατάσταση αναρριχητικών διαδρομών η οποία να περιλαμβάνει:

 • Τουλάχιστον 25 διαδρομές βράχου μίας σχοινιάς σε οργανωμένο αναρριχητικό πεδίο βράχου κατά ελάχιστο 5b V+ UIAA.
 • Τουλάχιστον 7 διαδρομές βράχου κατά ελάχιστο V UIAA 70 m που απαιτούν τοπικά και χρήση προσωρινών ασφαλειών.
 • Τουλάχιστον 7 πεζοπορικές αναβάσεις σε Ελληνικά Βουνά τη χειμερινή περίοδο.

Κόστος συμμετοχής : 350 ευρώ