Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων 22-23

Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος, διοργανώνει για το 2022-2023 Σχολή Ορειβασίας Αρχαρίων. Η σχολή έχει την πιστοποίηση της   Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης και το πτυχίο της είναι αναγνωρισμένο από την Ομοσπονδία. Το αναγνωρισμένο πτυχίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει κάποιος στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (σχολή μέσου επιπέδου) αν το επιθυμεί. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο.

Υπεύθυνος εκπαιδευτής είναι ο  Οδηγός Βουνού Άκης Καραπετάκος

Βασικός στόχος της Σχολής είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες όλες τις
απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες ώστε να μπορούν να κινηθούν αυτόνομα και με
ασφάλεια στο ορεινό περιβάλλον και σε όλα τα πεδία όπου δεν απαιτούνται
αναρριχητικές τεχνικές.

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ηλικίας και εμπειρίας για την συμμετοχή στις σχολές αρχαρίων. Μοναδική προϋπόθεση για τη σχολή ορειβασίας είναι η αγάπη κάποιου για το βουνό και ένα βασικό επίπεδο φυσικής κατάστασης.

Δηλώσεις συμμετοχής-Κόστος

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται με e-mail στη διεύθυνση: aosmountains@gmail.com. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράψουν τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας τους ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά μια φωτοτυπία διπλής όψης της ταυτότητας. Επίσης, διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά : Αίτηση εγγραφής στο σύλλογο (για τα μη μέλη), γίνεται στο σύλλογο
3 φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
Βεβαίωση καλής υγείας από γιατρό Γενικής Ιατρικής, παθολόγο ή καρδιολόγο, η οποία να έχει εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν την εγγραφή στη σχολή και να είναι το πρωτότυπο.

Το κόστος της σχολής είναι 350 ευρώ ( συμπεριλαμβάνεται η υποχρεωτική, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ομοσπονδίας, εγγραφή στο σύλλογο που διεξάγει τη σχολή και η ασφάλιση των συμμετεχόντων). Για τα ήδη μέλη του ΑΟΣ το κόστος είναι 330 ευρώ.

Αναλυτικά το κόστος αυτό (350) περιλαμβάνει:
τα δίδακτρα,
τον δανεισμό του εξειδικευμένου εξοπλισμού,
το κόστος ασφάλισης των συμμετεχόντων,
την εγγραφή μέλους στον Α.Ο.Σ. (για τα μη μέλη)

Η πληρωμή γίνεται τμηματικά. Προκαταβάλλεται το 50% και τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια της σχολής. Ο σύλλογος παρέχει (δανείζει κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης) κράνος, πιολέ, κραμπόν, ζώνη ασφαλείας (μποντριέ), καραμπίνερ στους μαθητές. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης είναι υποχρεωτική η ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων. Η κάλυψη αυτή αυτή γίνεται με μέριμνα του συλλόγου. Η προκαταβολή επιστρέφεται μόνο για σοβαρούς λόγους υγείας με χαρτί γιατρού υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αποσταλεί τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ΕΟΟΑ και δεν έχει ξεκινήσει η Σχολή.

Τα μαθήματα γίνονται σε 5 Σαββατοκύριακα από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο στα ελληνικά βουνά και ενδιάμεσα γίνονται θεωρητικά μαθήματα στα γραφεία του συλλόγου.

Πρόγραμμα

14-15/01 Κιθαιρώνας – Πάρνηθα

28-29/01 Μαίναλο

04-05/02 Ταύγετος

18-19/02 Δίρφη

11-12/03 Βαρδούσια

Περιεχόμενο και μέθοδοι εκπαίδευσης:
Θεωρία
1. Προπόνηση, φυσική κατάσταση (Προετοιμασία για Ορειβασία).
2. Διατροφή στο βουνό (Χειμώνα, καλοκαίρι, αντίσκηνο, bivouac).
3. Εξοπλισμός (Επιλογή, χρήση, συντήρηση, ένδυση-ρουχισμός).
4. Μονοπάτια (Σήμανση, Αναγνώριση, Χάραξη).
5. Προσανατολισμός (Χάρτης, πυξίδα, GPS).
6. Προετοιμασία και εκτέλεσή πεζοπορικής διαδρομής (Μέθοδος 3Χ3).
7. Κίνδυνοι στο βουνό και αντιμετώπισή τους (Με έμφαση στα Ελληνικά Βουνά).
8. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (Με έμφαση στα Ελληνικά Βουνά).
9. Αρχές μετεωρολογίας (Με έμφαση στον Ελλαδικό Χώρο, Κυκλώνες, είδη
νεφών).
10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (Τραυματισμός,
Απώλεια στίγματος, Κακοκαιρία, Χιονοθύελλα, Αδυναμία εντοπισμού
Καταφυγίου).
11. Πρώτες βοήθειες στο βουνό (Βασικές αρχές).
12. Μεταφορά τραυματία (Βασικές αρχές).
13. Καταλύματα (Καταφύγια, αντίσκηνα, φυσικά καταλύματα, κανονισμοί
καταφυγίων, τρόποι συμπεριφοράς εντός του καταφυγίου).
14. Ιστορία ορειβασίας (Ελληνική και Παγκόσμια).
15. Ορεινό περιβάλλον (Γεωλογία, χλωρίδα, πανίδα, προστασία, με έμφαση στον
Ελλαδικό χώρο).
16. Ορειβατική δεοντολογία και ηθική (Η εξέλιξή της στο χρόνο).
Πρακτική
1. Βασική Στάση Σώματος στην Ορειβασία (Πεζοπορία).
2. Κίνηση σε ξερό πεδίο, τεχνικές (Βηματισμός, ρυθμός, αναπνοή).
3. Κίνηση στο χιόνι, τεχνικές (Βηματισμός, ρυθμός, αναπνοή, στάσεις, άνοιγμα
βήματος στο χιόνι, χρήση μπατόν).
4. Χρήση πιολέ, κραμπόν (Γαλλική, Αυστριακή, Αμερικανική Τεχνική).
5. Πτώσεις στο χιόνι (Στάσεις αυτοασφάλισης σε πτώση).
6. Προετοιμασία και εκτέλεσή διαδρομής (Χάραξη πορείας και εκτέλεσή της).
7. Προσανατολισμός (Άσκηση σε φυσικό περιβάλλον, νύχτα).
8. Κίνδυνοι στο βουνό και αντιμετώπισή τους – η Διάσωση στην Ελλάδα
9. Ποιότητες χιονιού, χιονοστιβάδες (Κατασκευή και επίδειξη τομής χιονιού).
10. Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων (Απώλεια στίγματος, Τραυματισμός,
bivouac, σκηνοθετημένα σενάρια επείγουσας κατάστασης).
11. Κατασκευή καταλύματος ανάγκης (Χιονότρυπα)

12. Πρώτες βοήθειες στο βουνό (Βασικές αρχές, κατά προτίμηση σε συνεργασία με
κατάλληλα καταρτισμένο άτομο).
13. Μεταφορά τραυματία (κατασκευή φορείου με το διαθέσιμο εξοπλισμό).
14. Οργάνωση χειμερινής κατασκήνωσης (Για απλή ή πολυήμερη διαμονή).
15. Ταυτόχρονη κίνηση σε σχοινοσυντροφιά (Δέσιμο με σχοινί στο Μποντριέ,
Βασική τεχνική παράλληλης κίνηση με σχοινιά)
16. Τεχνικές ανεύρεσης θύματος από χιονοστιβάδα.