20-21/4/19 Πενταδάκτυλος & Ταΰγετος

Ομάδα Α’: Διάσχιση του Πενταδάκτυλου από Αναβρυτή προς Προφήτη Ηλία. Ολόκληρη η διαδρομή θα γίνει την μέρα του Σαββάτου. Διανυκτέρευση στο καταφύγιο αποκλειστικά (για την αποφυγή του βάρους των σκηνών). Την Κυριακή κατάβαση από το καταφύγιο. Απαραίτητη η καλή φυσική κατάσταση και η γνώση χρήσης χειμερινού εξοπλισμού. Για απόφοιτους σχολής χειμερινού βουνού και αναρρίχησης. Θα προηγηθεί συνάντηση την Πέμπτη στις 20:00 στον σύλλογο για συζήτηση προετοιμασίας και γνωριμίας.

Ώρες πορείας:12-14
Β.Δ.: 7
Υ.Δ: 1.400μ.

Ομάδα Β’: Ανάβαση από τις πηγές Μαγγανιάρη στο καταφύγιο και νυχτερινή ανάβαση στη κορυφή. Απαραίτητη η γνώση χρήσης χειμερινού εξοπλισμού. Η διανυκτέρευση θα γίνει είτε στο καταφύγιο είτε σε σκηνές.

Ώρες πορείας: 2+6
Β.Δ.: 5
Υ.Δ: 550+850μ.

Προσοχή: Αναχώρηση στις 6:00 το πρωί του Σαββάτου.

Αρχηγοί: Λαφογιάννης Κώστας, Παππάς Γιάννης.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η δήλωση συμμετοχής, μετά από την τηλεφωνική κράτηση θέσης, κατάθεση προκαταβολής (10 €) στα γραφεία ή ηλεκτρονικά στους λογαριασμούς. Στα σχόλια της κατάθεσης αναγράψτε το επίθετο και την τοποθεσία της ανάβασης. Οι προκαταβολές σε περίπτωση μη προσέλευσης χωρίς προειδοποίηση δεν επιστρέφονται. Σε περίπτωση ακύρωσης της ανάβασης επιστρέφονται ή κρατούνται για επόμενη ανάβαση.

Alpha Bank Αρ. Λογαριασμού: 2090 0200 2003 747 IBAN: GR63 0140 2090 2090 0200 2003 747 Πειραιώς Αρ. Λογαριασμού: 6565 1278 64577 IBAN: GR36 0171 5650 0065 6512 7864 577