Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων Ιούνιος 2021

Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει τον Ιούνη του 2021 Σχολή Αναρρίχησης Βράχου Αρχαρίων. Σκοπός της σχολής, σύμφωνα με το νέο κανονισμό της ΕΟΟΑ, είναι να μπορούν οι συμμετέχοντες μετά το τέλος της να σκαρφαλώνουν επικεφαλής με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης βράχου, καθώς και να μπορούν να συμμετέχουν ως δεύτεροι σε διαδρομές περιπέτειας μικρής διακινδύνευσης, σε διαδρομές δηλαδή πολλαπλών σχοινιών με κατακόρυφη χάραξη και μήκος κάθε σχοινιάς έως 30 μέτρα.

Η ύλη της σχολής είναι εναρμονισμένη με το νέο κανονισμό της ΕΟΟΑ, η διάρκεια της είναι 10 μέρες και θα πραγματοποιηθεί σε οργανωμένα αναρριχητικά πεδία βράχου στην Αττική και εκτός Αθηνών, όπου οι συμμετέχοντες θα σκαρφαλώσουν διαδρομές αθλητικής αναρρίχησης και διαδρομές περιπέτειας μικρής διακινδύνευσης.

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στη σχολής αναρρίχησης αρχαρίων. Η μόνη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν διάθεση να γνωρίσουν την αναρρίχηση και να σκαρφαλώσουν.

Υπεύθυνος εκπαίδευσης της σχολής είναι ο εκπαιδευτής αναρρίχησης της ΕΟΟΑ Κώστα Μουγκολιάς.

Το κόστος της σχολής είναι 350Ε και περιλαμβάνεται η εγγραφή στον ΑΟΣ και η απαραίτητη ασφάλιση. Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:  ΣΧΟΛΕΣ ΑΟΣ

Το πρόγραμμα της σχολής:

Πρώτη συνάντηση 9/6

12-13/6 Πάρνηθα

16/6 απογευμα Αττική

23/6 απόγευμα Αττική

26-27/6 Κόρινθο

30/6 απόγευμα Αττική

9-10-11/7 Μετέωρα