Κόστος αναβάσεων

Το κόστος συμμετοχής στις αναβάσεις είναι 20 ευρώ την ημέρα για τα οικονομικώς ενήμερα μέλη του συλλόγου και 25 ευρώ για τα μη μέλη.

Η εγγραφή και ετήσια συνδρομή κοστίζουν 20 ευρώ.

Το ημερήσιο κόστος αναβάσεων δεν καλύπτει τη διαμονή (αν υπάρξει) σε καταφύγιο  και τη διατροφή σ΄αυτό. Διαμονή και διατροφή στα καταφύγια πληρώνονται στους υπεύθυνους των καταφυγίων και δεν έχουν σχέση με τον σύλλογο.