Σχολές Αρχαρίων

Ο Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος, διοργανώνει κάθε χρόνο σχολές ορειβασίας και αναρρίχησης αρχαρίων. Οι σχολές είναι αναγνωρισμένες από την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης.

Η ύλη –πρακτική και θεωρητική– που διδάσκεται, καθώς και η διάρκεια εκπαίδευσης, είναι δοσμένη από την ΕΟΑΑ και είναι κοινή για όλες τις αναγνωρισμένες σχολές από την ΕΟΑΑ.
Οι εκπαιδευτές είναι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης.

Η αποφοίτηση από αναγνωρισμένη σχολή σημαίνει ότι, ο απόφοιτος μπορεί να συνεχίσει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, μέχρι τη σχολή εκπαιδευτών, αν το επιθυμεί.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στις σχολές, γίνονται στη γραμματεία του συλλόγου.
Ανακοινώσεις για την έναρξη των σχολών γίνονται στο site και το facebook.

Η τιμή για τις σχολές είναι: 350 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση των συμμετεχόντων και η εγγραφή στον σύλλογο. Για τα ήδη μέλη του ΑΟΣ είναι 330 ευρώ). Η πληρωμή γίνεται τμηματικά.

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις ηλικίας, εμπειρίας και φυσικής κατάστασης για την συμμετοχή στις σχολές αρχαρίων. Μοναδική προϋπόθεση για τη σχολή ορειβασίας είναι η αγάπη κάποιου για το βουνό, και για τη σχολή αναρρίχησης, η επιθυμία να μάθει να σκαρφαλώνει.

Σκοπός της Ορειβασίας Αρχαρίων είναι η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς κίνησης στα βουνά, όλες τις εποχές.

Σκοπός της Αναρρίχησης Αρχαρίων είναι η εκμάθηση των βασικών τεχνικών σκαρφαλώματος βράχου καθώς και των χειρισμών ασφάλισης.