Πιάνα-Αρκουδόρεμα-Λιμποβίσι

Πεζοπορική Εκδρομή διάσχισης. Ενδείκνυται για αρχαρίους.

Ώρες πορείας:5 / Βαθμός δυσκολίας:1 / Y.Δ.:600 m.

Αρχηγοί: Λαφογιάννης Χρήστος, Γκαβογιάννης Λάμπρος