Πάρνηθα

Ακυρώνεται η Πάρνηθα

Λόγω δυσμενών συνθηκών και τη Κυριακή στη Πάρνηθα, η εξόρμηση ακυρώνεται.